您现在的位置:主页 > 唐诗 > 正文

《嫁女诗》原文,翻译,赏析

来源:中华诗词网 | 作者:张良 | 发表时间:2021-06-10 21:46:07 | 点击:168
古诗词学习网可以在线赏阅古诗嫁女诗原文,嫁女诗翻译、嫁女诗朗诵,出处及赏析,拼音版、朗读,本诗词出自嵩岳诸仙
劝君酒,为君悲且吟。自从频见市朝改,无复瑶池宴乐心。
奉君酒,休叹市朝非。早知无复瑶池兴,悔驾骅骝草草归。
八马回乘汗漫风,犹思往事憩昭宫。宴移玄圃情方洽,
乐奏钧天曲未终。斜汉露凝残月冷,流霞杯泛曙光红。
昆仑回首不知处,疑是酒酣魂梦中。
一曲笙歌瑶水滨,曾留逸足驻征轮。人间甲子周千岁,
灵境杯觞初一巡。玉兔银河终不夜,奇花好树镇长春。
悄知碧海饶词句,歌向俗流疑误人。
珠露金风下界秋,汉家陵树冷修修。
当时不得仙桃力,寻作浮尘飘陇头。
五十馀年四海清,自亲丹药得长生。
若言尽是仙桃力,看取神仙簿上名。
月照骊山露泣花,似悲先帝早升遐。
至今犹有长生鹿,时绕温泉望翠华。
幽蓟烟尘别九重,贵妃汤殿罢歌钟。中宵扈从无全仗,
大驾苍黄发六龙。妆匣尚留金翡翠,暖池犹浸玉芙蓉。
荆榛一闭朝元路,唯有悲风吹晚松。
上清神女,玉京仙郎。乐此今夕,和鸣凤凰。
凤凰和鸣,将翱将翔。与天齐休,庆流无央。
玉为质兮花为颜,蝉为鬓兮云为鬟。何劳傅粉兮施渥丹,
早出娉婷兮缥缈间。
水晶帐开银烛明,风摇珠珮连云清。
休匀红粉饰花态,早驾双鸾朝玉京。
三星在天银河回,人间曙色东方来。
玉苗琼蕊亦宜夜,莫使一花冲晓开。
  拼音解读   quàn jun1 jiǔ ,wéi jun1 bēi qiě yín 。zì cóng pín jiàn shì cháo gǎi ,wú fù yáo chí yàn lè xīn 。
fèng jun1 jiǔ ,xiū tàn shì cháo fēi 。zǎo zhī wú fù yáo chí xìng ,huǐ jià huá liú cǎo cǎo guī 。
bā mǎ huí chéng hàn màn fēng ,yóu sī wǎng shì qì zhāo gōng 。yàn yí xuán pǔ qíng fāng qià ,
lè zòu jun1 tiān qǔ wèi zhōng 。xié hàn lù níng cán yuè lěng ,liú xiá bēi fàn shǔ guāng hóng 。
kūn lún huí shǒu bú zhī chù ,yí shì jiǔ hān hún mèng zhōng 。
yī qǔ shēng gē yáo shuǐ bīn ,céng liú yì zú zhù zhēng lún 。rén jiān jiǎ zǐ zhōu qiān suì ,
líng jìng bēi shāng chū yī xún 。yù tù yín hé zhōng bú yè ,qí huā hǎo shù zhèn zhǎng chūn 。
qiāo zhī bì hǎi ráo cí jù ,gē xiàng sú liú yí wù rén 。
zhū lù jīn fēng xià jiè qiū ,hàn jiā líng shù lěng xiū xiū 。
dāng shí bú dé xiān táo lì ,xún zuò fú chén piāo lǒng tóu 。
wǔ shí yú nián sì hǎi qīng ,zì qīn dān yào dé zhǎng shēng 。
ruò yán jìn shì xiān táo lì ,kàn qǔ shén xiān bù shàng míng 。
yuè zhào lí shān lù qì huā ,sì bēi xiān dì zǎo shēng xiá 。
zhì jīn yóu yǒu zhǎng shēng lù ,shí rào wēn quán wàng cuì huá 。
yōu jì yān chén bié jiǔ zhòng ,guì fēi tāng diàn bà gē zhōng 。zhōng xiāo hù cóng wú quán zhàng ,
dà jià cāng huáng fā liù lóng 。zhuāng xiá shàng liú jīn fěi cuì ,nuǎn chí yóu jìn yù fú róng 。
jīng zhēn yī bì cháo yuán lù ,wéi yǒu bēi fēng chuī wǎn sōng 。
shàng qīng shén nǚ ,yù jīng xiān láng 。lè cǐ jīn xī ,hé míng fèng huáng 。
fèng huáng hé míng ,jiāng áo jiāng xiáng 。yǔ tiān qí xiū ,qìng liú wú yāng 。
yù wéi zhì xī huā wéi yán ,chán wéi bìn xī yún wéi huán 。hé láo fù fěn xī shī wò dān ,
zǎo chū pīng tíng xī piāo miǎo jiān 。
shuǐ jīng zhàng kāi yín zhú míng ,fēng yáo zhū pèi lián yún qīng 。
xiū yún hóng fěn shì huā tài ,zǎo jià shuāng luán cháo yù jīng 。
sān xīng zài tiān yín hé huí ,rén jiān shǔ sè dōng fāng lái 。
yù miáo qióng ruǐ yì yí yè ,mò shǐ yī huā chōng xiǎo kāi 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关
热门标签
友情链接
Copyright © 2002-2017 nqxcb.cn. 中华诗词网 版权所有
币游网址_币游安卓端-点击注册苏ICP备19029304号 | 网站地图 | TXT | 法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在7个工作日内处理。管理员邮箱:l39404356youjia@163.com